รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561
ประเภทสิทธิพิเศษ (โควต้า)
และมอบทุนการศึกษาเหมาจ่ายร้อยละ 50
 
 

ประกาศ

สำหรับผู้สมัครประเภทสิทธิพิเศษ (โควต้า) ผ่านระบบออนไลน์ จะต้องส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทสิทธิพิเศษ (โควต้า) และมอบทุนการศึกษาแบบเหมาจ่ายร้อยละ 50 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ใบสมัครสำหรับผู้สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
-------------------------------------------------
แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-------------------------------------------------
แบบฟอร์มการขอทุนค็อยรุลอุมมะห์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-------------------------------------------------
" มหาวิทยาลัยของฉันสวรรค์ของฉัน"
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 บ้านโสรง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ 073-418614 ต่อ 1125-1128 สำนักบริการการศึกษา