รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561
ประเภทปกติ รอบที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2561
 
 

ประกาศ

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษาเหมาจ่ายร้อยละ 50 (รอบเพิ่มเติม) ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษาเหมาจ่ายร้อยละ 50 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทปกติ รอบที่ 1 และมอบทุนการศึกษาแบบเหมาจ่ายร้อยละ 30 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ใบสมัครสำหรับผู้สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาร้อยล่ะ 50 (รอบโควต้าเพิ่มเติม) คลิกดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาร้อยล่ะ 50 (รอบโควต้า) คลิกดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-------------------------------------------------
แบบฟอร์มการขอทุนค็อยรุลอุมมะห์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-------------------------------------------------
" มหาวิทยาลัยของฉันสวรรค์ของฉัน"
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 บ้านโสรง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ 073-418614 ต่อ 1125-1128 สำนักบริการการศึกษา