รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562
ประเภทปกติ รอบที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2562
 
 

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 50 และทุนการศึกษาค็อยรุลอุมมะฮฺ ประเภทสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ โควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู และผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาร้อยละ 50 จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทสมัครสิทธิพิเศษโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ โควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ โควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา รอบที่ 2 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสมัครปกติ ดาวน์โหลด
-------------------------------------------------
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสิทธิพิเศษ (โควตา) ดาวน์โหลด
-------------------------------------------------
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อมอบทุนการศึกษาร้อยละ 50 จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 150 ทุน ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ โควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อมอบทุนการศึกษา ยกเว้นค่าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตร จำนวน 50 ทุน ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ โควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทปกติ ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสิทธิพิเศษ (โควตา) ดาวน์โหลด
-------------------------------------------------
" มหาวิทยาลัยของฉันสวรรค์ของฉัน"
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 บ้านโสรง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ 073-418614 ต่อ 1125-1128 สำนักบริการการศึกษา